Hrvatski jezični portal

tȁp2

tȁp2 m

Definicija
reg. 〈N mn -i/tàpovi〉
1. drveni klin koji služi za rastavljanje, kalanje itd.; kajla
2. veliki drveni čep (npr. za drvene posude)
Etimologija
tal. tappo