Hrvatski jezični portal

tȁčka

tȁčka ž 〈G mn tȁčākā/-ī〉

Definicija
pritka kojom se podupire grah ili loza [vinogradska tačka]; taklja