Hrvatski jezični portal

Tàlovci

Tàlovci m mn

Definicija
pov. hrv. velikaška obitelj, na vrhuncu moći u prvoj pol. 15. st. kad im kralj Žigmund dodjeljuje imanje Topolovac (Thallower) u Podravini (Matko Talovac slavonski ban 1436—1445)