Hrvatski jezični portal

tȁkt

tȁkt m 〈N mn tàktovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N takt
G takta
D taktu
A takt
V takte
L taktu
I taktom
množina
N taktovi
G taktova
D taktovima
A taktove
V taktovi
L taktovima
I taktovima
Definicija
1. a. smjenjivanje međusobno sumjerljivih elemenata i njihovo ponavljanje po nekom pravilu, ravnomjerno ili ritmično ponavljanje kretanja ili radnje; ritam [davati (udarati) takt ravnomjernim pokretima, lupkanjem i sl. određivati ritam] b. knjiž. osnovna ritmička jedinica; metrička stopa c. glazb. glazbena mjera [tročetvrtinski takt]
2. tehn. a. jedna faza rada motora s unutarnjim izgaranjem, jedan hod klipa (npr. dvotaktni, četverotaktni motori) b. brzina titranja sata u elektroničkom uređaju
3. pren. osjećaj mjere, smisao za ponašanje u društvu, vještina u ophođenju, obazrivost prema drugome [pomanjkanje takta]
Frazeologija
davati, udarati takt ravnomjernim pokretima, lupkanjem i sl. određivati ritam;
imati (nemati) takta znati se (ne znati se) ponašati;
izbaciti (izvesti) iz takta izazvati koga da se prestane normalno ponašati, razbjesniti
Etimologija
njem. Takt ← lat. tactus: osjet dodira (tactilis: opipljiv) ← tangere: dodirnuti