Hrvatski jezični portal

sìžē

sìžē (sižȇ) m 〈G sižèa〉

Izvedeni oblici
jednina
N siže
G sižea
D sižeu
A siže
V sižeu / sižee
L sižeu
I sižeom
množina
N sižei
G sižea
D sižeima
A sižee
V sižei
L sižeima
I sižeima
jednina
N siže
G sižea
D sižeu
A siže
V sižeu / sižee
L sižeu
I sižeom
množina
N sižei
G sižea
D sižeima
A sižee
V sižei
L sižeima
I sižeima
Definicija
1. ono o čemu se govori, raspravlja ili piše; predmet, sadržaj
2. knjiž. glavna misao, osnovna tema nekog djela
Etimologija
fr. sujet