Hrvatski jezični portal

simètrija

simètrija ž

Izvedeni oblici
jednina
N simetrija
G simetrije
D simetriji
A simetriju
V simetrijo
L simetriji
I simetrijom
množina
N simetrije
G simetrija
D simetrijama
A simetrije
V simetrije
L simetrijama
I simetrijama
Definicija
1. uzajamna podudarnost ili razmjernost dijelova cjeline; skladnost, sukladnost [simetrija grčkog hrama]
2. mat. svojstvo geometrijskog lika da se nasuprot svakoj točki s jedne strane neke njegove osi nalazi odgovarajuća točka na istoj udaljenosti s druge strane
Sintagma
centralna simetrija mat. izometrija ravnine ili prostora koja ima samo jednu nepomičnu točku (centar) i ta točka je polovište spojnice bilo koje točke i njezine slike;
osna simetrija mat. izometrija ravnine za koju se skup nepomičnih točaka sastoji od točaka jednog pravca (osi); os je simetrala spojnice bilo koje točke izvan osi i njezine slike;
planarna simetrija mat. izometrija prostora čije nepomične točke tvore ravninu i ta ravnina je simetralna ravnina spojnice bilo koje točke i njezine slike; zrcaljenje, refleksija
Etimologija
grč. symmetría: razmjer, sklad ≃ sim- + -metrija