Hrvatski jezični portal

sìlūr

sìlūr m 〈G silúra〉

Definicija
geol. u razvoju Zemlje starija formacija paleozoika; prevladavaju morski beskralješnjaci, javljaju se prve ribe, a na kopnu prve biljke
Etimologija
✧ prema imenu Silures: Siluri, keltsko pleme u Walesu u doba rimskog osvajanja Britanije