Hrvatski jezični portal

skàlār1

skàlār1 m 〈G skalára〉

Izvedeni oblici
jednina
N skalar
G skalara
D skalaru
A skalar
V skalare
L skalaru
I skalarom
množina
N skalari
G skalara
D skalarima
A skalare
V skalari
L skalarima
I skalarima
Definicija
mat.
1. veličina koja je potpuno definirana brojem, usp. vektor
2. općenito, element algebarske strukture koja se naziva polje