Hrvatski jezični portal

Sjȅvērnā Amèrika

Sjȅvērnā Amèrika ž

Definicija
geogr. kontinent na Z hemisferi, 24.401.135 km2, 422.159.000 stan. S dio (Kanada i SAD) naziva se Angloamerikom, a J dio Južnom (Latinskom) Amerikom