Hrvatski jezični portal

slȍga

slȍga ž 〈D L slȍzi〉

Izvedeni oblici
jednina
N sloga
G sloge
D slozi
A slogu
V slogo
L slozi
I slogom
množina
N sloge
G sloga
D slogama
A sloge
V sloge
L slogama
I slogama
Definicija
sposobnost dviju ili više osoba ili društvenih grupa da zajednički djeluju i usklađuju svoje interese