Hrvatski jezični portal

smȑtnōst

smȑtnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N smrtnost
G smrtnosti
D smrtnosti
A smrtnost
V smrtnosti
L smrtnosti
I smrtnošću / smrtnosti
množina
N smrtnosti
G smrtnosti
D smrtnostima
A smrtnosti
V smrtnosti
L smrtnostima
I smrtnostima
Definicija
1. osobina onoga koji je smrtan
2. broj umrlih na određenom području u određenom razdoblju prema broju stanovnika; mortalitet [visoka/niska smrtnost; velika/mala smrtnost]