Hrvatski jezični portal

homògram

homògram m,

Etimologija
✧ homo-1 + -gram