Hrvatski jezični portal

ibidem

ibidem (izg. ibídem) pril.

Definicija
»na istom mjestu«, oznaka pri citiranju kako bi se izbjeglo ponavljanje navedenog naslova (krat. ibid. ili ib.)
Etimologija
lat. ibidem