Hrvatski jezični portal

idéja

idéja ž

Izvedeni oblici
jednina
N ideja
G ideje
D ideji
A ideju
V idejo
L ideji
I idejom
množina
N ideje
G ideja
D idejama
A ideje
V ideje
L idejama
I idejama
Definicija
1. predočavanje neke stvari putem biti pojma [u riječi »stol« leži ideja svih stolova na svijetu]
2. shvaćanje, misaono oblikovanje, način shvaćanja (čega) [glavna ideja knjige; nove ideje; hrabre ideje]
3. nadahnuće, poticaj, prijedlog, zamisao [lansirati ideju]
4. fil. pov. a. istinito biće, trajna bit stvari (Platon) b. ono što je objektivno istinito (Hegel)
Sintagma
božanske ideje pov. kršć. u neoplatonizmu crkvenih otaca stvaralačke misli Božje o stvarnosti ili praslike koje su identične s njegovim savršenstvom;
dobra ideja dobra zamisao, dobar prijedlog;
fiksna ideja, v. fiksideja;
ideja vodilja osnovna zamisao koja vodi k cilju;
morske ideje žarg. neprihvatljive, neostvarive zamisli, tlapnje;
prazne ideje besmislene, besadržajne, neostvarive zamisli;
sumanute ideje zamisli protivne zdravom razumu
Frazeologija
imam ideju zamislio sam, imam zamisao
Etimologija
grč. idéa, eȋdos: oblik, lik ≃ ideȋn: vidjeti