Hrvatski jezični portal

ilèum

ilèum (ȉleum) m

Definicija
anat. zadnji dio tankog crijeva, »vito crijevo«
Etimologija
srlat.grč. eílein: savijati