Hrvatski jezični portal

Indiȃna

Indiȃna ž

Definicija
geogr. savezna država u SAD, 93.995 km2, 5.544.200 stan., glavni grad Indianapolis