Hrvatski jezični portal

inclusive

inclusive (izg. inkluzíve) pril.

Definicija
tako da bude sastavni dio, tako da obuhvaća, uključuje i sl. što ili određenu količinu čega; uključivo
Etimologija
lat.