Hrvatski jezični portal

ìmpostor

ìmpostor m

Izvedeni oblici
jednina
N impostor
G impostora
D impostoru
A impostora
V impostore
L impostoru
I impostorom
množina
N impostori
G impostora
D impostorima
A impostore
V impostori
L impostorima
I impostorima
Definicija
1. onaj koji dovodi u zabludu, onaj koji zavarava; obmanjivač, varalica, lažljivac
2. onaj koji pomoću spretna nastupa i manira omogućuje sebi pristup u društvo; hohštapler, pozer
Etimologija
tal. impostore