Hrvatski jezični portal

ìnferno

ìnferno (infȅrno) m

Definicija
1. rel. boravište duša mrtvih, gdje duše grešnika trpe vječne muke; pakao
2. pren. a. teško, nepodnošljivo stanje, velika patnja b. mjesto gdje sve nalikuje paklu
Etimologija
tal.lat. infernus