Hrvatski jezični portal

ìndījski

ìndījski pril.

Definicija
kao Indijac, na način Indijaca