Hrvatski jezični portal

invèstment

invèstment (izg. invȅstment) m

Definicija
ekon. ulaganje, ob. u proizvodnju, ali i u kadrove, projekte i sl.; investicija [trgovina se pokazala kao dobar investment]
Sintagma
investment trust (izg. investment trȁst) poduzeće koje se bavi ulaganjem u vrijednosne papire s time da dobit od dividendi i kamata raspodjeljuje među svojim članovima
Etimologija
engl.