Hrvatski jezični portal

intèrvāl

intèrvāl m 〈G intervála〉

Izvedeni oblici
jednina
N interval
G intervala
D intervalu
A interval
V intervale
L intervalu
I intervalom
množina
N intervali
G intervala
D intervalima
A intervale
V intervali
L intervalima
I intervalima
Definicija
1. vrijeme između dviju jedinica u slijedu; međuvrijeme, stanka
2. prostor između dviju točaka ili predmeta [intervali između stupova grčkoga hrama nisu jednaki]
3. mat. podskup skupa realnih brojeva koji se sastoji od svih realnih brojeva većih od zadanog broja a i manjih od zadanog broja b; oznaka (a, b) ili 〈a, b〉
4. glazb. odnos između dvaju tonova prema njihovoj visini ili broju titraja [čisti interval; veliki/mali interval]
Etimologija
lat. intervallum: ograđen nasip