Hrvatski jezični portal

Ȉsfahan

Ȉsfahan m

Definicija
grad u središnjem Iranu, 1.121.200 stan.