Hrvatski jezični portal

Ȉstra

Ȉstra ž

Definicija
geogr. najveći poluotok istočne obale Jadrana, 3476 km2 (Hrvatska 3130 km2, 250.000 stan., Slovenija 346 km2)
Etimologija
lat. Histria