Hrvatski jezični portal

ȉstīnski

ȉstīnski pril.

Definicija
uistinu, doista, zbilja [mislim istinski]