Hrvatski jezični portal

ȉstīnskī

ȉstīnskī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N istinski
G istinskog / istinskoga
D istinskom / istinskome / istinskomu
A istinskog / istinski
V istinski
L istinskom / istinskome / istinskomu
I istinskim
množina
N istinski
G istinskih
D istinskim / istinskima
A istinske
V istinski
L istinskim / istinskima
I istinskim / istinskima
 
srednji rod
jednina
N istinsko
G istinskog / istinskoga
D istinskom / istinskome / istinskomu
A istinsko
V istinsko
L istinskom / istinskome / istinskomu
I istinskim
množina
N istinska
G istinskih
D istinskim / istinskima
A istinska
V istinska
L istinskim / istinskima
I istinskim / istinskima
 
ženski rod
jednina
N istinska
G istinske
D istinskoj
A istinsku
V istinska
L istinskoj
I istinskom
množina
N istinske
G istinskih
D istinskim / istinskima
A istinske
V istinske
L istinskim / istinskima
I istinskim / istinskima
Definicija
1. koji zaista postoji; realan, stvaran, zbiljski, opr. nestvaran, irealan, izmaštan, v. izmaštati
2. pravi, opr. lažan, patvoren