Hrvatski jezični portal

Ivy League

Ivy League (izg. ȃjvi lȋg)

Definicija
osam prestižnih američkih sveučilišta: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth College, Harvard, Princeton, Pennsylvania, Yale
Sintagma
Ivy League style (izg. Ivy League stȃjl) modni stil nadahnut odjećom studenata prestižnih američkih koledža s I obale
Etimologija
engl. liga bršljana, izraz je nastao tako što su isprva postojala četiri prestižna koledža u Novoj Engleskoj, što se rimskim brojkama pisalo IV, a čitalo isto kao engleska riječ ivy: bršljan