Hrvatski jezični portal

ȁorist

ȁorist m

Izvedeni oblici
jednina
N aorist
G aorista
D aoristu
A aorist
V aoriste
L aoristu
I aoristom
množina
N aoristi
G aorista
D aoristima
A aoriste
V aoristi
L aoristima
I aoristima
Definicija
gram. glagolski oblik koji izriče prošlu svršenu radnju [skočih prema skočiti]
Etimologija
grč. aóristos: neomeđen ≃ a-1 + horízein: omeđivati