Hrvatski jezični portal

jȁnje

jȁnje sr 〈G -ta, zb. -ād〉

Izvedeni oblici
jednina
N janje
G janjeta
D janjetu
A janje
V janje
L janjetu
I janjetom
množina
N janjad
G janjadi
D janjadi
A janjad
V janjadi
L janjadi
I janjađu / janjadi
Definicija
1. mlado od ovce i muflona
2. pren. krotka, mirna osoba
Sintagma
žrtveno janje onaj koji biva proglašen krivcem kako bi se prikrila krivnja drugih
Frazeologija
umiljato janje dvije majke siše 1. ljubazan čovjek na svim će stranama naići na dobru volju 2. iron. tko se zna dodvoravati, izvući će korist s raznih strana
Onomastika
pr. (nadimačka, v. i jaganjac, Janja, Agneza): Jánjac (Pokuplje), Jánjak, Janjátović (390, Lika, Banovina), Jȁnjčec (Zabok), Jȁnje (Slavonski Brod), Jànječić (180, Zagreb, Velika Gorica), Jànješić, Jànjetić (Opatija), Janjétović (190, Banovina), Jánjić (1220, Kordun), Jànjīš (120, sred. Dalmacija)
Etimologija
prasl. * (j)agnę (stsl. agnę, rus. jagnënok, polj. jagnię) ← ie. *h2egwnos (lat. agnus, grč. amnós)