Hrvatski jezični portal

jȁm2

jȁm2 m 〈N mn jàmovi〉

Definicija
bot. tropska biljka (Dioscorea batatas), plodovi su jestivi; kineski krumpir
Etimologija
engl. yam ← egz.