Hrvatski jezični portal

jȁm1

jȁm1 m 〈N mn jàmovi〉

Definicija
pov. poštanska postaja gdje su se izmjenjivali konji
Etimologija
rus.tur.tat.