Hrvatski jezični portal

apertúra

apertúra ž

Definicija
1. fiz. a. otvor nekog instrumenta, npr. optičkog b. promjer leće
2. anat. stupanj otvorenosti govornog kanala pri izgovaranju glasova
Etimologija
lat. apertura: otvaranje, otvor