Hrvatski jezični portal

aperçu

aperçu (izg. apersȉ) m

Definicija
kratak pregled, sažet prikaz
Etimologija
fr.