Hrvatski jezični portal

aplicírati

aplicírati (što) dv.prez. aplìcīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
aplicirati
 
prezent
jednina
1. apliciram
2. apliciraš
3. aplicira
množina
1. apliciramo
2. aplicirate
3. apliciraju
 
futur
jednina
1. aplicirat ću
2. aplicirat ćeš
3. aplicirat će
množina
1. aplicirat ćemo
2. aplicirat ćete
3. aplicirat će
 
imperfekt
jednina
1. aplicirah
2. apliciraše
3. apliciraše
množina
1. aplicirasmo
2. apliciraste
3. aplicirahu
 
aorist
jednina
1. aplicirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. aplicirao sam
2. aplicirao si
3. aplicirao je
množina
1. aplicirali smo
2. aplicirali ste
3. aplicirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam aplicirao
2. bio si aplicirao
3. bio je aplicirao
množina
1. bili smo aplicirali
2. bili ste aplicirali
3. bili su aplicirali
 
imperativ
jednina
2. apliciraj
množina
1. aplicirajmo
2. aplicirajte
 
glagolski prilog sadašnji
aplicirajući
 
glagolski prilog prošli
apliciravši
 
glagolski pridjev aktivni
aplicirao, aplicirala, apliciralo
aplicirali, aplicirale, aplicirala
 
glagolski pridjev pasivni
apliciran, aplicirana, aplicirano
aplicirani, aplicirane, aplicirana
Definicija
1. primijeniti/primjenjivati [aplicirati kompjuterski program]
2. prišiti/prišivati ukras na odjeću, prišiti aplikaciju [aplicirati čipku]
Etimologija
lat. applicare: primijeniti