Hrvatski jezični portal

jȁk1 (I)

jȁk1 (I) pril.

Definicija
zast. kao, kano, kako
Etimologija
prasl. i stsl. (j)ako (rus. jáko, polj. jako)