Hrvatski jezični portal

àprīl

àprīl m 〈G apríla〉

Izvedeni oblici
jednina
N april
G aprila
D aprilu
A april
V aprile
L aprilu
I aprilom
množina
N aprili
G aprila
D aprilima
A aprile
V aprili
L aprilima
I aprilima
Definicija
četvrti mjesec u godini; travanj
Sintagma
prvi april razg. prvoaprilska šala: aprilili, u dijaloškoj situaciji kada se koga prevari, namagarči i sl. na 1. aprila (travnja) (kada se zbijaju šale)
Etimologija
lat. aprilis