Hrvatski jezični portal

jevànđēlje

jevànđēlje sr

Definicija
pravosl. evanđelje
Etimologija
grč. euaggélion: dobra vijest