Hrvatski jezični portal

jȅtra

jȅtra ž 〈G mn jȅtārā/-ī〉

Izvedeni oblici
množina
N jetra
G jetara
D jetrima
A jetra
V jetra
L jetrima
I jetrima
Definicija
anat. unutarnji organ u čovjeka i životinja, jajasta oblika, važan u izmjeni tvari u organizmu [ova/ta jetra; boli me jetra]
Frazeologija
ide mi na jetra (ovdje A mn) ide mi na živce, ne podnosim (koga, što)
Etimologija
prasl. * (j)ętra (rus. játro, polj. jątrznica) ← ie. *entereh2: utroba (grč. éntera, skr. antram)