Hrvatski jezični portal

jèdan (IV)

jèdan (IV)

Definicija
1. riječ za pojačavanje [Magarče jedan!; To je čudo jedno!]
2. a. koji mnogo ne vrijedi, koji je osrednji, koji nije spomena vrijedan, koji je nevažan [moći pobijediti jednoga autsajdera] b. koji je poznat po odlikama i uvažen [jedan novinar, a tako piše]