Hrvatski jezični portal

apostrofírati

apostrofírati (koga, što) dv.prez. apostròfīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. apostròfirān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
apostrofirati
 
prezent
jednina
1. apostrofiram
2. apostrofiraš
3. apostrofira
množina
1. apostrofiramo
2. apostrofirate
3. apostrofiraju
 
futur
jednina
1. apostrofirat ću
2. apostrofirat ćeš
3. apostrofirat će
množina
1. apostrofirat ćemo
2. apostrofirat ćete
3. apostrofirat će
 
imperfekt
jednina
1. apostrofirah
2. apostrofiraše
3. apostrofiraše
množina
1. apostrofirasmo
2. apostrofiraste
3. apostrofirahu
 
aorist
jednina
1. apostrofirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. apostrofirao sam
2. apostrofirao si
3. apostrofirao je
množina
1. apostrofirali smo
2. apostrofirali ste
3. apostrofirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam apostrofirao
2. bio si apostrofirao
3. bio je apostrofirao
množina
1. bili smo apostrofirali
2. bili ste apostrofirali
3. bili su apostrofirali
 
imperativ
jednina
2. apostrofiraj
množina
1. apostrofirajmo
2. apostrofirajte
 
glagolski prilog sadašnji
apostrofirajući
 
glagolski prilog prošli
apostrofiravši
 
glagolski pridjev aktivni
apostrofirao, apostrofirala, apostrofiralo
apostrofirali, apostrofirale, apostrofirala
 
glagolski pridjev pasivni
apostrofiran, apostrofirana, apostrofirano
apostrofirani, apostrofirane, apostrofirana
Definicija
1. staviti/stavljati apostrof (na neko slovo i sl.)
2. pren. a. naglasiti/naglašavati važnost i sl. koga ili čega, istaknuti/isticati koga ili što b. osloviti/oslovljavati koga, prozvati/prozivati koga (ob. u negativnom kontekstu)