Hrvatski jezični portal

guida

guida (izg. gvȋda) ž

Definicija
glazb. početna dionica kanona i tema fuge
Etimologija
tal.