Hrvatski jezični portal

gùgutka

gùgutka ž 〈D L -i, G mn -tākā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N gugutka
G gugutke
D guguci / gugutci / gugutki
A gugutku
V gugutko
L guguci / gugutci / gugutki
I gugutkom
množina
N gugutke
G gugutaka / gugutka / gugutki
D gugutkama
A gugutke
V gugutke
L gugutkama
I gugutkama
Definicija
zool. ptica (Streptopelia decaocto), slična grlici; kumra, kumrija
Etimologija
onom.