Hrvatski jezični portal

grȕs

grȕs m 〈N mn grùsovi〉

Definicija
min. kremeni pijesak što nastaje raspadanjem stijena u kojima ima kvarca
Etimologija
njem. Grus