Hrvatski jezični portal

grȁh

grȁh m

Izvedeni oblici
jednina
N grah
G graha
D grahu
A grah
V graše / grahu
L grahu
I grahom
množina
N grahovi
G grahova
D grahovima
A grahove
V grahovi
L grahovima
I grahovima
Definicija
bot. jednogodišnja biljka (Phaseolus vulgaris) iz porodice leptirnjača (Papilionaceae), jajolika zrnata ploda u ovojnici (mahuni), važna namirnica u našim krajevima; bažul, bažulj, fažol, fažolet, fižol, pasulj
Sintagma
slani grah, v. slanutak;
zeleni grah, v. mahune
Frazeologija
bacati grah, gledati u grah gatati, vračati;
grahom o zid uzalud dokazivati komu što, uzalud iznositi razloge onome koji se ne da uvjeriti;
neće grah u kašiku nema sreće u zaradi, nema dobre zarade, ne ide posao i ne odbacuje dobit, nema čara
Onomastika
pr. (etnici ili nadimačka): Grȁh (210, Zagorje), Grȁhek (140, Zagorje), Gráhić, Gráho (Pokuplje, Banovina), Grȁhor, Grȁhovac (1480, Lika, Primorje), Grȁhovar (100, Pregrada), Grȁhovec (Međimurje), Gràhović, Grȁonić (Banovina), Grȁonja (Bukovica), Grȁorac (Banovina), Grȁovac (890, Zagora, Bukovica), Gráša (Ozalj, Lika), Gràšār (Z Slavonija), Grášić (300, Međimurje, Slunj)
top.: Bòsānskō Grȁhovo (BiH), Grȁhovljani (Pakrac)
Etimologija
prasl. *gorxъ (rus. goróx: grašak, polj. groch), lit. garšas ≃ njem. Giersch: jarčevac Aegopodium