Hrvatski jezični portal

grain

grain (izg. grȇjn) m

Definicija
1. angloamerička jedinica za masu (0,0648 g)
2. sitan uteg za mjerenje dragulja, plemenitih kovina, lijekova
Etimologija
engl.lat. granum: sjeme, zrno