Hrvatski jezični portal

grȅbēn

grȅbēn m 〈N mn -eni〉

Izvedeni oblici
jednina
N greben
G grebena
D grebenu
A greben
V grebene
L grebenu
I grebenom
množina
N grebeni
G grebena
D grebenima
A grebene
V grebeni
L grebenima
I grebenima
Definicija
1. a. gornji dio uz vrh brda ili planine b. strm, okomit i gol uspon u planini
2. stijena koja s dna dolazi do pod površinu ili strši iz površine mora ili rijeke [koraljni greben]
3. mjesto na tijelu konja ili psa gdje je hrbat najviši
4. anat. istaknuta prsna kost ptica
5. a. oruđe sa zupcima kojim se grebena konoplja ili vuna; gargača b. tehn. ploča na grebenskom vratilu
Sintagma
greben visokog tlaka meteor. vrsta baričkog polja s izobarama u obliku klina izduženog područja visokog tlaka (anticiklone)
Onomastika
pr. (prema zanimanju): Grȅbenār (120, Zagreb i okolica), Grèbenić, Grébić, Grebljánović
top.: Grȅbēn (u mikrotop. ime oštrih hridi)
Etimologija
prasl. *greby 〈G grebene〉 (rus. grében', polj. grzebień), v. grebati, v. grepsti