Hrvatski jezični portal

ȁnima

ȁnima ž

Definicija
psih. prema C. G. Jungu
1. unutrašnja ličnost okrenuta podsvjesnom
2. »načelo ženskosti«, posebno oblik prisutan u muškaraca, opr. animus
Etimologija
lat.: duša, život