Hrvatski jezični portal

hàva

hàva ž

Definicija
reg.
1. a. zrak b. klima, podneblje
2. pren. praznina, ništa
Etimologija
tur.arap. häwā̕