Hrvatski jezični portal

haìku

haìku mindekl.

Definicija
knjiž.
1. vrsta japanske lirske pjesme, u izvornom jeziku od 17 slogova raspoređenih u tri stiha, odlikuje se kratkoćom i slikovitošću [haiku poezija]
2. jednostavan vezani stih u japanskoj poeziji
Etimologija
jap. haikai: doskočica, šala + ku: kitica