Hrvatski jezični portal

anglìstičkī

anglìstičkī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N anglistički
G anglističkog / anglističkoga
D anglističkom / anglističkome / anglističkomu
A anglističkog / anglistički
V anglistički
L anglističkom / anglističkome / anglističkomu
I anglističkim
množina
N anglistički
G anglističkih
D anglističkim / anglističkima
A anglističke
V anglistički
L anglističkim / anglističkima
I anglističkim / anglističkima
 
srednji rod
jednina
N anglističko
G anglističkog / anglističkoga
D anglističkom / anglističkome / anglističkomu
A anglističko
V anglističko
L anglističkom / anglističkome / anglističkomu
I anglističkim
množina
N anglistička
G anglističkih
D anglističkim / anglističkima
A anglistička
V anglistička
L anglističkim / anglističkima
I anglističkim / anglističkima
 
ženski rod
jednina
N anglistička
G anglističke
D anglističkoj
A anglističku
V anglistička
L anglističkoj
I anglističkom
množina
N anglističke
G anglističkih
D anglističkim / anglističkima
A anglističke
V anglističke
L anglističkim / anglističkima
I anglističkim / anglističkima
Definicija
koji se odnosi na anglistiku i angliste